آب شرب رشت ، شبه استانداردکه بود،شور هم شد

پستچی نیوز-  گیلان بهتر نوین / علی کریمی پاشاکی

خبرنگاران ما از برخی نقاط شهر رشت ، خبر از شوری آب شرب شهر رشت می‌دهند. آب شهر رشت پیش از این مشکلاتی اعم کدورت،وجود شن های ریز وبوی بیش از حد کلر و انواع و اقسام همراهان دیگر با خود داشت، جدیدا با مشکل دیگری به نام شوری هم مواجه شده است . ماجرا این بود که وضعیت واقعی آب شرب در رشت وحتی برخی شهرستان های دیگر استان طوری بود و هست که بسیاری از شهروندان که توانایی مالی دارند با خرید واضافه کردن تصفیه کننده های آب به شبکه لوله کشی ‌منازل خود در واقع شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان را در تصفیه کامل آب شرب یاری می کنند. با این وضعیت به نظر می‌رسد که ‌آب شرب در رشت و دیگر مناطق ‌استان شاید فقط در آزمایشگاه شرکت محترم آب و فاضلاب گیلان استاندارد باشد.اگر‌این آب شرب، استاندارد هست ،چرا شهروندانی که بنیه مالی ‌خوب دارند حاضر نیستند به طور مستقیم آب شرب شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان را بنوشند. حال با وجود این مشکل که به آن اشاره شد، مشکل دیگری در شبکه آب شرب شهر رشت بوجود آمده و آن شوری و کدورت آب رشت که ادعا شده به تغییر منابع و مخازن آب مرتبط است چون از آب سفید رود استفاده می شود، آب شرب رشت به چنین مشکلی دچار شده است. سوال این جاست، کارشناسان و دست اندرکاران و مدیران این شرکت عریض و طویل اگر نتوانند ‌جلوی ‌بروز ‌چنین مشکلاتی را بگیرند، لطفا خودشان فلسفه وجودی خودشان و برخورداری از بیت‌المال را برای افکار عمومی ،صدالبته توضیح واقعی دهند و برای یک بار هم شده از توجیه بپرهیزند و هزار البته اگر پوزش خواسته اند که هیچ ، ولی اگر این کار ساده را انجام نداده اند، لطفا از شهروندان به خاطر قصور شان عذر خواهی کنند.

ارسال پاسخ