آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی ایران

پایگاه خبری و تحلیلی « پستچی نیوز »

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماها

«نهنگ عنبر»: ۲۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
«اکسیدان»: هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
«رگ خواب»: چهار میلیارد و ۳۰میلیون تومان
«زیر سقف دودی»: دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
«بیست و یک روز بعد»: ۱۸۵ میلیون تومان
«سارا و آیدا» : ۱۰۲ میلیون تومان
«گذر موقت»: ۸۰ میلیون تومان
«فصل نرگس»: در دو روز اکران ۱۵میلیون تومان

 

ارسال پاسخ