آینده و یک خطر جدی/ نورالدین عبدالله پور

 

اگرچه گذشته ، گذشته است
و آینده چراغ راه ، اما گویی همه چیز ریشه در آینده دارد ،با فراز و فرود بحران ها ، ناکامی ها و پیروزی ها به وضعیت امروز رسیدیم
اگر ناکامی جنبش مشروطه درس های آموزنده داشت، ولی گاهی ناممکن ها ممکن می شود و به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام آزادی خواهان منجر می شود
🛑در سپهر سیاست اگرچه خیلی از سیاست مداران و سیاست ورزان در حالی که شعار ” هدف وسیله را توجیه می کند ” را نقد می کنند
اما در عمل برای پیشبرد سیاست ها و هدف ها خود به هر شیوه ای فریبنده و مصلحت جویانه متوسل می شوند و فقط به کسب قدرت چشم دوختند
🛑بعد از سال ٨٨ با همه تلخی ها  ، سال ٩٢ را باید حیات دوباره و حضور مؤثر کارساز اصلاح طلبان درعرصه سیاسی نامید
که این بسیج فراگیر با عزم جدی وانسجام تقویت نیروها ی تحول خواه  ، نهادهای مدنی از نفس افتاده و از نتایج این تصمیم خردمندانه
دکتر حسن روحانی با شعار اعتدال به پیروزی رسید 
 این پیروزی سرآغار تجدید حیات دوباره و باز توانی و کسب جایگاه و اعتبار اصلاح طلبان برای احیا و حضور کارساز دربطن جامعه بود
اما در این میان نباید از باارزش ترین سرمایه ملی اصلی اصلاحات و اصلاح طبی یعنی نقش ممتاز و بی بدیل ” سید محمد خاتمی ” با همه هجمه ها ، تخریب ها ،محدودیت ها و محبوبیت تا به امروز غافل شد
سال ٩۴ اغاز مبارزه جدی سیاسی دیگر برای حذف تند روهای دلواپس از مجلس نهم فرا می رسد . علیرغم همه سخت گیری هاو موانع ساختاری جدای از شهرستان ها لیست امید اصلاح طلبان تهران  ، بازبا هزینه کرد سرمایهو اعتبار شخصیت برجسته و پاک سرشت سید محمد خاتمی رای می آورد و مردم  ، مجلس را به نمایندگان اصلاح طلب منتخب خود می سپارند
ولی انچه تا به امروز دیده شده انتظارات ، شعارها و توقعات را براورده نکرده است و نارضایتی ها از فراکسیون امید مجلس روز به روز بیشتر خود را به رخ می کشد گویی بعد از قبولی در ازمون های دشوار ، هرکس پی کار خود می رود و تعهدات ، مطالبات کم رنگ یا روبه فراموشی می رود. 
چهار سال اول دولت تدبیر و امید به پایان می رسد ، اصول گرایان جمنایی ها ، پایداری ها متحد می شوند تا نوار موفقیت ها اصلاح طلبان را قطع و روحانی را رییس جمهور تک دوره ای نمایند.
انتخابات سرنوشت ساز دیگری در راه است با همه حساسیت ها و سختی ها تولید شائعات،حجم سنگین سیاه نمایی ها ، تخریب ها ودروغ سازی ها 
اما سرمایه اصلاح طلبان می تواند هر راه دشوار و فرو بسته را باز و امید را تزریق نماید.. اما ایا این سرمایه همیشگی خواهد ماند یا تاثیر و کارایی خود را بِه مرور زمان از دست خواهد داد .
دکتر روحانی در سال ٩۶ هم با اجماع و حمایت همه جانبه اصلاح طلبان به پیروزی می رسد ، همزمان لیست امید شورای شهر دوره پنچم
با صف آرائی و انتخاب اگاهانه مردم
فراخوان ، انتشار ویدیوی حمایت کامل سید محمد خاتمی از کاندیدای اصلاح طلبان همزمان به عمر زمامداری ١٢ ساله اصول گرایان در پایتخت پایان می دهند و مدیریت شهری را یکدست در دست می گیرند
اما نتایج رفتارها و عملکردها در کوتاه مدت نشان واضح از نارضایتی های عمومی است و قابل کتمان نیست و انتخاب شوندگان در حد انتظار ظاهر نمی شوند 
دوستی ها ، فامیل بازی . سفارشات رانتی ، کاسبان در سفره اصلاحات را در سهم خواهی ها موفق می نماید و با بی توجهی و نادیده گرفتن هشدارها و انتقادات دلسوزانه سازنده از مردم و یاران خود روزبه روز فاصله می گیرند 
سوال مهم تر اینکه ایا می توان برای اینده همچنان با این روند نادرست و خروجی عدم رضایت ها ، انتقادات به این سرمایه ملی امیدوار و چشم دوخت  و یا او هم دیگر اعتبار ملی خود را به مرور زمان از دست خواهد داد و یا بطور کامل هزینه شده است .
این جدی ترین خطر در کمین اینده سیاسی اصلاح طلبان است . و دیر یا زود با این روند نا امید کننده دست اصلاح طلبان از این برند و سرمایه ارزشمند غیر قابل تکرارتهی و خالی خواهد ماند
و گذشت زمان …
روزنامه_نگار
فعال_سیاسی_اصلاح_طلب

پستچی نیوز: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  ، لزوما به معنای تایید محتوای آن ها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

ارسال پاسخ