از خطاها و اشتباهات گذشته درس بگیریم

علی کریمی پاشاکی / روزنامه نگار

سال حمایت از تولید ملی و کالای داخلی، بدون اقدامات واقعی و کار کارشناسی و برنامه ریزی تحقق نخواهد یافت در ابتدا سال ۱۳۹۷ قرار داریم. در این سال پیش رو نیز باید دارای برنامه ریزی و تفکر منطقی و همه جانبه برای انجام و پیش برد کارها داشته باشیم و نباید به حرف های کم حاصل و کم عمل منطقی و با برنامه و هدفمند و جلو رونده از نظر مقوله توسعه . با کمال تاسف در سالیان متمادی گذشته، برخی سهل انگاری ها، خطاها و کوتاهی در تمام امور، موجب شده عملی رغم شروع بهترین فصل یعنی بهار، نتوانیم آن سال را به طور بایسته و مطابق انتظار با پایان برسانیم. تقریبا در تمام سالهای گذشته که بر اساس نامگذاری رهبری معظم انقلاب همراه بوده و به رغم مطرح شدن مولفه ها و محورهای مناسب برای نامگذاری سال ها، بنا به دلیل مختلف، دستآوردهای مورد نظر، حاصل نشده است. باید تاکید شود به علت نحوه ی پیگیری های نامناسب در ارتباط با شعار هاری سال، بایسته معرفتی و نهادی به شکلی که نیروی محرکه بسیج ظرفیت های انسانی و مادی را برای تحقق اهداف سالها تامین نماید، وجود نداشته است و عملا ایده های خوب در چارچوب نامگذاری سالها به به دستآوردهای خوب منجر نشده است. پس خوب است، امسال که یک ایده خوب مطرح شده، ما از تجربه سالهای گذشته درس بگیریم و کمک کنیم که حداقل این ایده خوب، امسال منشاء خوبی برای تحرک و پویایی در برابر چالش های و بحران ها تبدیل شود. برای حرکت در چنین مسیری، عنصر زیر بنایی و اصلی، بازنگری در بنیان های اندیشه ای شکل دهنده به بحران های کنونی است. با کمال تاسف در گذشته تلاش شده بنیان های اندیشه ای اولویت را به منافع غیر موادها در برابر فعالیت مواد بدهد و این مساله چالشی اساسی برای جامعه ایران در فرایند مصرف زدگی و تمایل به کالاها و اجناس خارجی سوق داده است که باید تلاش شود با کار اساسی بر روی مقوله ی بهره وری از نیروی انسانی و نوسازی ومنطقی سازی خطوط تولید صنعتی و جلب و جذب سرمایه گذاری با استاندارد های بین المللی اقدامات جدی صورت گیرد. حال برای اینکه به این مبحث برسیم باید چند نکته مهم توجه کنیم: ۱ـ باید ذهنیت و باور برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور را از حمایت از منافع غیر موادها (تجارت و واردات بی رویه) به سمت حمایت از منافع تولید کنندگان با یک تلاش مضاعف در چارچوب فرهنگی و اجتماعی سوق دهیم و آنان را به دست دیدن واقعیت ها و به شکلی که وجود دارند، هدایت کنیم و این مساله نیست که فقط روشنفکران و یا فعالین رسانه ای و یا رسانه ها فقط بدنبال آن باشند بلکه یکان یکان افراد جامعه باید با همکاری و همگرایی بیشتر به صورت شفاف با این واقعیت برخوردی واقع گرایانه و همراهی حداکثر داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر با یک واقعیت بزرگ در کشور مواجهیم و آن این است که اساس بقاء مناسبات رانتی در عدم شفافیت ها و دستکاری واقعیت ها و بهم…

ارسال پاسخ