انالله و انا الیه راجعون 

        انالله واناالیه راجعون

خانم ملوک افتخاری طبالوندانی مادر گرامی خانم روشنک سیاسی از فعالین سیاسی و مدنی گیلانی صبح روز جمعه پس ازتحمل ماه ها بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد . وی سال ها در شغل شریف پرستاری مشغول به فعالیت و حتی در زمان جنگ تحمیلی داوطلبانه به جبهه های جنگ اعزام و به مداوای مجروحان و مصدومان پرداخت تا جایی که تا لحظه ی آخر درگیر بیماری های پوستی ناشی از بمباران های شیمیایی مناطق جنگی بود . خانم ملوک افتخاری جزو فعالین مدنی و سال ها عضو انجمن حمایت ازکودکان بی سرپرست و بد سرپرست که محل آن در خیابان شوش تهران است ، بود. برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای تنها بازمانده ی ایشان خانم روشنک سیاسی صبوری و بردباری آرزومندیم

ارسال پاسخ