اندر حکایت گاو نر و دوشیدن شیر

تا کی باید این گاو نر زبان بسته را دوشید. گاهی هم به سطل خالی از شیر بنگرید

نه فقط در گذشته که در اکنون ما، مردمانی می زیند که نانشان آغشته با اشک کودکی است که در حسرت غذایی گرم، بغض می ترکاند و مادری  بجای لقمه نانی ، بغضی سهمگین می بلعد.

ما میگوییم، همه چیز گران شده است، او میگوید نگران نباشید، انبار هایمان پر است. البته که راست میگوید. انبارشان پر است. اندر واقعه گرانی لبنیات، گفتیم: چرا دوباره گران شد؟

گفت: گاوداریها، شیر اندک تولید میکنند. لابد از گاو نر می دوشند که سطلشان خالیست. اما بزرگ گاوداران بانگ برآورد: شیر کم نیست حتی از ۲ ماه قبل هم ۵ درصد بیشتر شده است.

دوباره گفتند: ظروف بسته بندی یک بار مصرف گران شده است. رئیس اتحادیه ظروف بسته بندی گفت: نه تنها گران نشده، بلکه از ۸۰ به ۴۵ تومان کاهش یافته است

حکایت من میگویم نر است و او میگوید بدوش ، باقیست.

 

پستچی نیوز – علی شیزری گیلانی

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک