اگر برخی مدیران کنار بروند اتفاق خاصی نمی افتد

آذری جهرمی در برنامه ی دورهمی گفت :

اگر برخی مدیران کنار بروند؛ اتفاق خاصی نمی افتد

پ.ن: متأسفانه جوان گریزی مسئولین گریبان گیر جامعه ی امروز ماشده است . بسیاری از مسئولان، به خصوص مسئولان شهری با رده های سنی بالای پنجاه سال مشغول فعالیت هستند
توجیه دیگران در قبال این سنت استفاده از تجربه این عزیزان است که سفسطه ای بیش نیست.
چندان دور از ذهن نیست  در زمانی که سن بالا می رود قدرت اجرایی کاهش می یابد لذا از افراد مسن می توان به عنوان مشاور و یا در موقعیت های کم تحرک تر در مسند مسئولیت بهره برد.
حتی جوانان ما این انتظار را ندارند که این عزیزان از روی صندلی شان بلند شوند، خیر به هیچ وجه، فقط به نحوی مهربان نشستن را تمرین کنند تا برای نسل جوان هم فضایی برای نشستن باقی بماند.
🖋دانیال خلج

 

ارسال پاسخ