جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی ویژه موسسات مردم نهادشهرستان ساوجبلاغ

جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی ویژه موسسات مردم نهاد شهرستان ساوجبلاغ
روز دوشنبه در سالن جلسات شهید مطهری فرمانداری برگزار شد.

‍ فرماندار درجلسه سمن های شهرستان بهترین کمک و راهکار برای حل مشکلات خانواده های نیازمند را توانمند سازی درجهت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای افراد خانواده دانست.
پالیزگیر افزود:اعطای وامهای کم بهره واستفاده از آموزشهای رایگان اداره فنی وحرفه ای شهرستان برای حل مشکل اشتغال می تواند راهگشا باشد.

سپیده بهرامی_خبرنگار پستچی نیوز از البرز

ارسال پاسخ