حکایت غرفه های عیدانه در متروی کرج

به گزارش دانیال خلج_خبر نگار پستچی نیوز ازاستان البرز،
چندی است که تعدادی غرفه در محل ایستگاه متروی کرج برپا گردیده است که در مصاحبه با خانم دتسجردی که به صورت پیمانکاری غرفه هارا از مدیران مترو تحویل گرفته است و به مردم اجاره می دهد راجع به هزینه ی این غرفه ها پرسیدیم

به گفته ی خانم پیمانکار غرفه ها برای پانزده روز کاری به فروشندگان اجاره داده شده است که برای هر غرفه و با توجه به نوع فعالیت و کالای آن غرفه مبلغی بین هشتاد تا صد و پنجاه هزار تومان از غرفه داران دریافت گردد.

ارسال پاسخ