دکتر مصطفی سالاری رویکرد دولت دوازدهم جوان‌گرایی یا جوانمردگرایی

دکتر مصطفی سالاری

رویکرد دولت دوازدهم جوان‌گرایی یا جوانمردگرایی

ملت ایران ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بار دیگر بر مبنای گفتمان عقلانیت و تدبیر، صلح و تعامل، قانون‌گرایی و قانون‌مداری، درست‌کاری و راستگویی، برابری و نفی تبعیض، مردم‌سالاری و آزادی برای تعیین سرنوشت، با دکتر روحانی هم‌پیمان شدند.

در این تجدید پیمان، رأی قاطع و دگرباره مردم، پیش‌نیاز و گام نخستین بود. ولی تحقق مفاد پیمان، نیازمند استمرار حضور و حمایت مردم از یک سو و اعمال رأی و نظر مردم، از سوی دیگر است. در این رابطه طرفینی و تعاملی، اولین انتظار هم‌پیمانان و حامیان دکتر روحانی، گردآوردن یارانی است کارآمد، هماهنگ، هم‌فکر، پویا، چابک و مقتدر. بر این مبنا، یاران دکتر روحانی باید از جنس خود ایشان، یعنی امین، شجاع، جسور، قاطع، فداکار، سرزنده، مردمی، متخصص و کاردان باشند.

اما نکته مهم اینکه؛ چنین یارانی با معیار «جوان‌گرایی» برگزیده می‌شوند یا با لحاظ «جوانمردگرایی»؟ اهداف مورد انتظار، ماحصل جوانی است یا جوانمردی؟ می‌توان گفت، لزوما نه هر جوانی، جوانمرد است و نه هر جوانمردی، جوان. در معیار جوانی، شرایط سنی، فارغ از سایر معیارها و خصوصیات مطرح است، ولی جوانمردی در ادبیات پارسی، قرین واژه پهلوانی و در روایات دینی ما، متصف به‌ خصوصیات برجسته اخلاقی و انسانی است.

ملت ایران برای تحقق هرچه‌بیشتر آرمان‌های انقلاب اسلامی و حصول اهدافی سترگ و طی طریقی سخت و پرفرازونشیب، با دکتر روحانی هم‌پیمان شده‌اند و ایشان برای پیمودن این راه دشوار، نیازمند یارانی «جوانمرد» یا به تعبیری «گیوه‌ورکشیده» است. دکتر روحانی، یارانی کاردان می‌خواهد که طبق معیارهای جوانمردی، امین منتخب مردم، باورمند به عهد و مفاد پیمان ایشان با ملت، فداکار، اهل هزینه‌دادن، شیرمرد و شیرزن روزهای سخت، مردم‌دار، رادمرد، بلندهمت، قدرشناس، شجاع، جسور، ازخودگذشته، پاکدل و پاکدامن باشند و با تکیه بر این ویژگی‌ها، در مقابل سختی‌ها، عافیت‌طلبی و محافظه‌کاری پیشه نکنند.

یارانی همراه و هم‌باور که نه‌تنها هزینه‌های ایستادگی را بر دوش ایشان نگذارند، بلکه بیش از سهم خود بر دوش کشند. پس، در این میان، جوانمردگرایی شاخصه مهمی خواهد بود و از آنجا که جوانمردی صفتی است مورد انتظار از جوان، بنابراین جوانی، با جوهره جوانمردی معنا می‌یابد و آن‌گاه که «خصایص جوانمردی» با «ایام جوانی» قرین شود، اولی است.

ارسال پاسخ