رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان پاسخ داد؛ چرایی انتخاب نمایندگانی از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای مدیریت کمیته‌های واسپاری شده

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان پاسخ داد؛

چرایی انتخاب نمایندگانی از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای مدیریت کمیته‌های واسپاری شده

چرایی انتخاب نمایندگانی از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای مدیریت کمیته‌های واسپاری شده

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تاکید کرد: ما باید به‌گونه‌ای برخورد می‌کردیم که دوستان ما در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی به این نتیجه برسند که ما قصد ندیدن تجربیات و امکانات آن‌ها را نداریم

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران)ا، درباره آخرین روند اجرایی امور نمایشگاه کتاب سی‌ام گفت: در پی انتخاب مدیران کمیته‌های واسپاری شده به صنف در شورای برنامه‌ریزی و اجرایی صنفی متشکل از نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی آشنا، مسئولیت “دبیر و سخنگو” نیز به بنده محول شد.

او با اشاره به سیاست‌گذاری‌های مالی نمایشگاه کتاب سی‌ام، بیان کرد: کمیته مالی به صنف واگذار نشده است، لیکن برای کمیته یاد شده نهاد بالادستی پیش بینی شده است که “کمیسیون معاملات نمایشگاه” است. کمیسیون معاملات مطابق مصوبه روز چهارشنبه بیستم بهمن‌ماه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه متشکل از ۷ نفر است که سه نفر را شورای برنامه‌ریزی و اجرایی صنفی معرفی می‌کند که شنبه (بیست‌وسوم بهمن‌ماه) در جلسه‌ای این سه نفر انتخاب و معرفی می‌شوند. سه نفر هم از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای این کمیته انتخاب شده‌اند و نفر هفتم هم از شورای سیاست‌گذاری و مشاور اقتصادی آقای وزیر است.

وی افزود: کمسیون معاملات نمایشگاه در کنار بحث بودجه نمایشگاه علی‌القاعده بر چگونگی هزینه‌کرد بودجه نمایشگاه نظارت داشته و نحوه پرداخت‌ها را نیز تعیین می‌کنند. در تمامی این موارد هم نمایندگان تشکل‌ها حق رای دارند. در مجموع فکر می‌کنم به نسبت سال گذشته تشکل‌ها در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مالی در موقعیت بهتری قرار دارند.

منبع : ایلنا

ارسال پاسخ