رئیس شورای اسلامی شهر کرج از سطح منطقه ۱۱ بازدید کرد

به گزارش پستچی نیوز و به نقل از امور ارتباطات و بین الملل شهرداری منطقه ۱۱ کرج-با حضور عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج و رحیم خستو رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج در منطقه ۱۱، معابر، جداره ها و عرصه های شهری در راستای بهبود سیما و منظر و اجرای طرح های محله محور با رویکرد فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی و پروژه های عمرانی و ترافیکی مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید که بهروز ورمهمدی سرپرست منطقه ۱۱ شهرداری کرج نیز حضور داشت، پروژه بزرگراه شمالی در قطعه آبگیر بیلقان و محل اجرای پایه B1 توسط ناظرین شورا در منطقه ۱۱ مورد نظارت قرار گرفت.

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک