شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان دستگاه برتر وزارت صمت شناخته شد

  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از نظر کسب امتیازات مرتبط با توسعه در میان سازمان های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه برتر شناخته شد. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، در جشنواره شهید رجایی که میان سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت صنعت، معدن

کد خبر : 11388
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹
شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان دستگاه برتر وزارت صمت شناخته شد

 

شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی ایران از نظر کسب امتیازات مرتبط با توسعه در میان سازمان های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه برتر شناخته شد.

شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی ج.ا.ایران، در جشنواره شهید رجایی که میان سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، این شرکت توانست به عنوان حوزه برتر در مجموع امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی شناخته شود.

 در همین رابطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی انتشار تقدیر نامه ای از زحمات بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بعنوان
مدیر نمونه تقدیر و تشکر به عمل آورد.