شمارا چه شده برادران ،هنوز نیامده بدعت می گذارید !؟

شمارا چه شده برادران ،هنوز نیامده بدعت می گذارید !؟

به بهانه رفتار گزینشی اعضای محترم شورای پنجم با خبرنگاران

ژیلا طبسی

امروزعصریکی ازدوستان روزنامه نگارم متن بیانه ای را در تلگرام برایم فرستاد که درآن تعدادی ازروزنامه نگاران و خبرنگاران گیلانی به برخورد گزینشی با خبرنگاران جهت حضوردر جلسات شورا اعتراض کرده بودند و ازمن خواسته بود که من نیززیرآن بیانیه را امضا بزنم که البته با حضوربعضی از اعضای محترم شورا که حداقل شخصا روی شان شناخت دارم چنین اتفاقی عجیب به نظر می رسد! اما اگراین خبر درست است شمارا چه شده برادران ، هنوز نیامده بدعت می گذارید !؟

از شما چه پنهان که با دیدن بیانیه یاد آن روزهای خیلی دوراخراجم ازشورا افتادم و همه ی اتفاقات بد وتهوع آورآن روزها دوباره ازجلوی چشمانم رژه رفتند!

یاد روزهایی که جناب قاسمی ازسربخت یاری اش شده بود رییس شورا ی شهررشت وبه بهانه ی واهی حمایت ازتنها عضوروحانی شورا که حرف هایش را دربازدید ازپل روگذرجانبازان درزمان شهرداری مهندس فریدونی دراتوبوس حامل خبرنگاران شهردار و اعضای شورا ، بی کم و کاست در روزنامه نوشته بودم علیرغم مخالفت بعضی ازاعضای شورا مرا ازحضور در جلسات شورا محروم کرده بود و جوابیه ای هم برای روزنامه ی وقت آن روز که درآن می نوشتم فرستاده بود که ” ژیلا طبسی با سیاه نمایی و بزرگ نمایی خواسته است چهره ی روحانیت را در جامعه مخدوش نماید بنابراین حق آمدن به جلسات شورا را ندارد ” وهر چند هیچ وقت ربط یاد داشتم را با چهره ی محترم روحانیت در جامعه را پیدا نکردم !! وبعد ازآن هم دیگرهیچ وقت به جلسات شورا نرفتم اما اخباردعواها وبگومگوهاوکش مکش های ی شان همیشه توسط دوستانم به من می رسید و دست بردارهم نبودم تا می توانستم می نوشتم و یادم است روزی یکی ازاعضای منصف همان شورا از نبودن خبرنگاران حرفه ای در جلسات گله و شکایت کرده بود و گفته بود چرا فلانی را بیرون کرده اید !؟ که البته نتیجه ی برخوردهای آن چنانی بلافاصله مشخص شد و دود نبودن خبرنگارن حرفه ای در جلسات، اول به چشم خود دوستان رفت!

بماند که بعدها همان عضو محترم روحانی شورا چه جاهایی نشست و چه القابی به اسم من خبرنگاربه ناحق نسبت داد که تا ابد حق الناس به گردن دارد ودردنیایی دیگر همان جا که ازهمه ، بابت تهمت های ناروایی که به دیگران زده اند سوال می شود ؛ باید حتما جواب آن روزها را بدهد

و حالا اعضای محترم شورای پنجم خواستم بدانید که قطعا می دانید نقش خبرنگاران را در توسعه ی هر منطقه و شهری نمی شود نادیده گرفت به شرط آن که گزینشی عمل نکرده و خبرنگاران واقعی همگام با شما و در کنار شما حضور داشته باشند . بدانید و آگاه باشید که چه حضور داشته باشند و چه نداشته باشند دست از پرسشگری برنخواهند داشت .با حذف آن ها و انتخاب گزینشی شان راه به جایی نخواهید برد . خبرنگارواقعی دوست و دشمن نمی شناسد اگر از نوع واقعیش باشد به قول رییس محترم دولت اصلاحات کارش همیشه و در همه حال پرسشگری و روشنگری خواهد بود چه در جلسات حضور داشته باشد چه نداشته باشد .

حالا هر چه قدردلتان می خواهد گزینشی عمل کنید همان طور که شهرداری و روابط عمومی اش در دوره ی قبل گزینشی عمل می کردند ! هرچقدرمی خواهید به یک عده ناخبرنگارغیرحرفه ای فرصت جولان بدهید تا خیلی چیزها پنهان بماند ! مطمینا دود این رفتارهای غیرحرفه ای علاوه برچشمان شهرو مردمش به چشمان شما ودوستان خوب تان هم خواهد رفت

یاد اعضای محترم آن دوره از شورا می افتم که مرا محکوم به سیاه نمایی کرده بودند و خدا حفظ شان کند که من هم چنان یک خبرنگار و روزنامه نگارباقی ماندم وخودشان الان کجاهستند و چه کار می کنند ؛ نمی دانم واقعا نمی دانم…

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک