عده ای خریدار ، عده ای تماشاگر و عده ای با نگاه منتظر

♻️عده ای خریدار و عده ای تماشاگر هستند و عده ای با نگاه های منتظر پاکت های پر خریداران را بدرقه می کنند

✅موسسه خیریه راهیان حضرت زینب(س)به عنوانِ عضو کوچکی از این جامعه به مستمندان و خانواده های بد سرپرست و بی سرپرست وهمچنین برآورده کردن آرزوهایِ تمامی کودکان که فرشته هایِ کوچک خیریه هستند پوشاک و سبد کالا و مایحتاج شب عید مددجویانِ خود رابه لطف خدافراهم و توزیع کرد.


✅البته موجبات شادی نیازمندان راباکمک نیک مردان و زنان خیرینِ مهربانمان:
فرماندر محترم جناب اقای پالیز گیر -جناب اقای جعفری اداره اجتمایی فرمانداری هشتگرد
جناب اقای ساوجبلاغی کارشناس محترم فرمانداری
جناب اقای سیرایی محمدی معاون مدیر کل اجتماعی استانداری البرز
جناب اقای صممیمی از استاندارز البرز
ریس اتحادیه میوه وتر بار جناب اقای عسگر خانی
وهمچنین نیکو کاران محترم :
اقای جواد زاده -اقای همتی-اقای جعفری- اقای خاوندی-اقای کیوانی-اقای عسگری-اقای میر خانی- اقای چاردلی-اقای توسلی-اقای یعقوبی-اقای شجایی-اقای الهیاری-اقای شیرازی-اقای میخوش-اقای نادری-اقای شیخ اسلامی-اقای کیوانی-اقای خا وندی- اقای دکتر نیک زاد-سر کار خانم دکتر یوسفی -سر کار خانم دکتر محمدی-سرکارخانم رخت کن- سر کار خانم اسلامی سرکار خانم دالایی-سرکار خانم هما یونی سر کار خانم عوستا -سر کار خانم رحیمی_آقای قلی زاده
که همیشه یاریمان کردند فراهم شد در شرایطی مناسب جهت یادبودوتشکر باتقدیم لوحی سپاس بتوانیم از این بزرگان قدردانی میکنیم .
✅و در انتها هر چه در راه خدا دهیم می ماند، در حقیقت برای منِ واقعی خود خرج کرده ایم و هر چه برای خود نگه داریم در حقیقت برای ما نمی ماند و مثل همه چیز دیگر دنیا از بین می رود

✅به یقین دستی که کمک می کند از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تراند چرا که رفع نیاز انسان ها یکی از برنامه های بنیادی و اساسی اسلام است و هر وقت که بنده ای در حال کمک به مستمندی است در واقع دست دیگرش در دست خدا است.

خیرین علاقمند میتوانند هدایای نقدی خود را به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۱۹۲۴۸۱بنام موسسه خیریه راهیان حضرت زینب(س) واریز کنند
و جهت ارتباط با مدیر عامل موسسه میتوانید باشماره ۰ ۹۰۱ ۱۹۲ ۱۱۷۷ تماس حاصل فرمایید

ارسال پاسخ