مرگ را زندگی کردن یعنی چه؟

متأسفانه در مرکزی ترین نقاط شهر شاهد پرسه زدن سگ های ولگرد هستیم

اما از شهرداری انتظار چندانی برای بهبود این وضعیت نمی رود

چرا که سگ های کرج یا محکوم به زندگی مرگبار در کمپین های بی سامان هستند یا باید در بین مردم شهر پرسه بزنند و زیر لاستیک ها جان دهند که در هر صورت مرگ را زندگی می کنند.

🖋دانیال خلج

ارسال پاسخ