نجفی ، شهردار جدید تهران

محمد علی نجفی شهردار تهران شد/ الهه کولایی هم استعفا داد

محمد علی نجفی با کسب اکثریت آرای اعضای منتخب شورای پنجم، شهردار تهران شد.

تکمیلی

نجفی امروز با اتفاق آرا به عنوان جانشین قالیباف انتخاب شد اما باید تا زمان آغاز به کار شورای پنجم منتظر بماند تا در صحن شورا و در جلسه رسمی بار دیگر رای گیری نهایی انجام شود.رای پنجم، شهردار تهران شد

ارسال پاسخ