نعمت احمدی; ۶۰۰۰میلیارد بودجه تبلیغات حجاب و عفاف چه می شود؟/ اعتراض برخی به وضعیت حجاب و عفاف از روی مسائل جناحی است

نعمت احمدی
در بودجه سالانه کشور حدود ۳۵ نهاد رسمی وجود دارد که از جمله مسئولیت های فرهنگی آنها تبلیغات پیرامون مسائل حجاب و عفاف و غیره است که از طریق دولت تامین می شود، با این حال هنوز هم اصولگرایان نسبت به وضعیت فرهنگی کشور خاصه عفاف و حجاب در جامعه اعتراض دارند.
در بودجه سالانه کشور حدود ۳۵ نهاد رسمی وجود دارد که از جمله مسئولیت های فرهنگی آنها تبلیغات پیرامون مسائل حجاب و عفاف و غیره است که از طریق دولت تامین می شود، با این حال هنوز هم اصولگرایان نسبت به وضعیت فرهنگی کشور خاصه عفاف و حجاب در جامعه اعتراض دارند.
در همین رابطه نعمت احمدی با بیان اینکه سالانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هزینه حجاب و عفاف و تبلیغات آن می شود، می گوید: یک بار محض نمونه دیده نشده است که وقتی اصولگرایان جهت مسائل فرهنگی جامعه اعتراض دارند، مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کنند و از آنان بپرسند هزینه هایی که صرف تبلیغات فرهنگی می شود چه نتیجه ای در بر داشته، و برای بهبود اوضاع حجاب چه اقداماتی جز ایجاد محدودیت اعمال شده است.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که در سال چندین میلیارد بودجه سازمان تبلیغات اسلامی می شود و حتی یکبار هم اصولگرایان در مقابل این سازمان تجمع نکردند که سازمان تبلیغات اسلامی در این سال ها این بودجه ها را به چه کاری اختصاص داده که هنوز در مسئله حجاب و عفاف با مشکل مواجه هستیم.
این فعال سیاسی در پایان با اعتقاد به اینکه اصولگرایان مرتب اعتراض خود به وضعیت حجاب و عفاف را با تجمع های اعتراضی در مقابل وزارت کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می دارند در حالی که بودجه دریافتی این وزارت خانه ها به یک دهم آن ۶ هزار میلیارد تومان نهادهای فرهنگی هم نمی رسد، خاطر نشان می کند: متاسفانه همین عملکرد اصولگرایان نشان دهنده این است که اعتراض آنان مثلا به وضعیت حجاب و عفاف در کشور از روی مسائل جناحی است. اگر حتی یک بار آنها به جای جلوی وزارتخانه ها در مقابل این سازمان های فرهنگی که جهت گسترش حجاب و عفاف که بودجه های سنگینی نیز برای آن دریافت می کنند، تجمع کرده و تظاهرات کرده بودند و خواستار پاسخگویی مسئولان آن سازمان ها جهت وضعیت حجاب کشور شده بودند، با جان و دل می توانستیم بپذیریم که این عمل از روی اعتقادات و پاسداری و عمل به آرمان های شهدای ماست.

ارسال پاسخ