هشتگرد در هاله ای از ابهام

همه چیز در مورد شهرداری هشتگرد، این بار از زبان دکتر کلیوند

به گزارش دانیال خلج خبرنگار, پستچی نیوز:
محمدجواد کلیوند نماینده ی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر دلیل ابهامات و مشکلات شهرداری هشتگرد چنین می گوید: شورای شهر هشتگرد طی مصوبه ای(با پنج رأی) امیر بهمنی فرزند نماینده ی دیگر استان، محمود بهمنی، را به عنوان شهردار انتخاب کرد، اما یک تن از اعضای شورا در دیوان عدالت اداری شکایتی را تنظیم می کند با مضمون اینکه امیر بهمنی شرایط و کفایت لازم را برای شهردار شدن ندارد که در این راستا پرونده ای در دیوان تشکیل می شود و تاریخ رسیدگی آن به ماه های اول سال ٩۴ موکول می گردد.
شورا که فاصله را تا زمان رسیدگی زیاد می بیند، در مصوبه ی جدیدی(با هفت رأی)،حسین بغدادی را به عنوان شهردار معرفی می کند، در همین زمان مذاکراتی با دیوان عدالت اداری انجام شد و تاریخ رسیدگی جلوتر افتاد و دیوان به نفع امیربهمنی رأی صادر می کند که ایشان واجد شرایط است.
اما اکنون دو مصوبه داریم. معمولا وقتی که در شورا مصوبه ای جدیدی صادر می شود باید در این موصبه، مصوبه ی قبلی نقض گردد و اعلام شود که مصوبه ی قبلی ابطال شده است، که نشده است و اکنونشوراتانداری و وزارت کشور به ابهام رسیده اند که مجری کدام مصوبه باشند لذا با شورای شهر هشتگرد، امیر بهمنی و استاندار جلساتی گذاشتیم و به نتایج مثبتی رسیده ایم که تا پیش از نوروز اعلام می گردد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به این سوال ما که بهمنی شهردار می شود یا خیر اینطور پاسخ داد

مصوبه ی بهمنی قانونی است می تواند شهردار بشود یا نشود مصوبه ی بغدادی نیز به همین شکل است. آش را شورا پخته و هزینه ی آن هم به عهده ی شورا است نه به دوش جامعه، استاندار، بهمنی و کلیوند. شورا باید یکی از دو مصوبه را باطل کند.

ارسال پاسخ