چهارشنبه سوری امسال را آتش نسوزانیم

دانیال خلج-خبرنگار پستچی نیوز از استان البرز

متأسفانه یکی از مشکلات جامعه ی امروز تحریف سنن نیکی است که از دیرباز برای ما به جای مانده.

یکی از این سنت های سراسر شادی مراسم پر شور چهارشنبه سوری است که متأسفانه در طی سال ها خصوصا چند دو دهه ی اخیر به شدت دچار سوء تغییر شده و شکل قالب اصلی و زیبای خود را از دست داده است که بالا گرفتن استعمال مواد محترقه،که عمدتا تولید کشور چین می باشد،دلیل اصلی انحراف ما از مسیر اصلی این سنت سراسر نشاط است. باز صحبت از چین و محصولاتش کردیم و داغ دل ما هم تازه تر شد

زمانی که مردم با شور از آتش ها می پریدند و با مراسم قاشق زنی نشاط مضاعف می شدند همه چیز رنگ و بوی دیگری داشت، تعارف آجیل و شیرینی، تحفه خواهی از همسایه و کوزه شکستن ها که بماند

بیاید به جای افسوس خوردن برای گذشته، حال را زیبا بسازیم و آینده را زیبا ببینیم

ما مردم نوستالژی دوستی هستیم اما نوستالژی فقط خریدن سماور زغالی تزئینی نیست نوستالژی را می توان در همه چیز پیدا کرد

پس بیاییم امسال بدون استعمال مواد محترقه که هر سال جان می گیرد و جان ناقص می کند، چهارشنبه سوری را آن گونه که باید جشن بگیریم، خطر نسازیم یا به قول قدیمی های مان آتش نسوزانیم

شعار ما چهارشنبه سوری بدون درد سر

🖋دانیال خلج

ارسال پاسخ