کاهش قیمت مسکن با ساخت ۴۰۰ هزار خانه

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک