دنیا را از پشت شیشه وانت آبی می بیند

کاک رحیم، مرد لحظه ها، خانه به دوشی که ساکن وانت نان برنجی است


سیاه چرده ای در کنار وانت آبی ، با لباس محلی کردی. کاک رحیم اهل کامیاران، بیش از سه ماه است کنار این خیابان با وانت آبی پر از نان برنجی می ایستد تا لقمه ای حلال برای خانواده چشم انتظارش در سنندج بفرستد.

چتری بجز، آفتاب بر سر کاک رحیم نیست. روزها را کنار بساط نان برنجی اش میگذراند. بیش از ۵ سال از این شغلش سپری شده است. همچنان شکر گذار خداوند است. بابت اینکه سالم است تا نانی به کف آرد و به غفلت نخورد. آنقدر قانع است که این همه اختلاف طبقاتی، گرانی و اختلاس  را در پستوی ذهنش نگه میدارد. میگوید : کشورم را دوست دارم.ممنون از جمهوری اسلامی ، کشور خوبی داریم. البته کاک رحیم راست میگوید. اما دنیا را از پشت شیشه وانتش می بیند.

کاک رحیم نمک شناس البرزیان است و میگوید:

از مردم البرز تشکر میکنم بابت لطفی که به من دارند. اینجا در این محل بعضی خانواده ها غذا  برای من می آورند

او بیش از ۳ ماه است خانواده اش را ندیده، خانه فعلی او اتاقک وانتش است

عکاس و خبرنگار: علی شیزری

ارسال پاسخ