کلوچه هایی که طعم عسل و دغدغه های رئیس شورای شهر فومن را می دهند

شنیده بودیم در فومن شخصی علاوه برپخت کلوچه های معمولی معروف فومن ، برای اولین بار اقدام به پخت کلوچه های عسلی نیز نموده است  عصر جمعه تصمیم گرفتیم به اتفاق چند نفر از همکاران به آنجا برویم . با پرس و جو آدرسش را یافتیم. به محض ورود متوجه شدیم که صاحب این کلوچه پزی متفاوت کسی نیست جزسیامک احمدزاده منتخب اول و رئیس شورای شهر فومن. اورا با لباس کار دیدیم در حالی که مشغول کارش یعنی پخت همان کلوچه های مخصوص بود . وقتی متوجه شد از پستچی نیوز به آنجا رفته ایم شروع کرد به پذیرایی و برشمردن تک تک دغدغه هایی که برای شهرش دارد

او گفت تا به امروز حق جلسه ای از شورا دریافت نکرده و از همین شغلی که دارد زندگی اش را می گذراند

او نشانه ی بارزی از عمل به اقتصاد مقاومتی بود

او گفت دلش می خواهد کلوچه ی معروف شهرش را ثبت جهانی کند

او همچنین از آرزوهایش برای شهر فومن گفت

عکس هایی را هم از شهرش نشان مان داد که جز خرابی و ویرانی نشانه ی دیگری نداشتند

احمدزاده گفت برای احیای شهرش از هیچ کوششی مضایقه نمی کند

بعد از پذیرایی با چای و کلوچه های مخصوص وخوشمزه از وی خداحافظی اما قول یک مصاحبه ی اختصاصی را از او گرفتیم

دوستان عزیزی که میخواهند کلوچه های عسلی و خوشمزه ی برادران احمدزاده را امتحان کنند می توانند به آدرس فومن روستای سند نرسیده به پل ورودی شهر مراجعه نمایند

ارسال پاسخ