۱ اردیبهشت سالمرگ نقاش ، شاعر ونویسنده ی معاصر کاشانی “سهراب سپهری”

پُرم از راه، از پُل،
از رود ، از موج
پرم از سایهٔ برگی در آب
چه درونم تنهاست…

ارسال پاسخ