📚 یک تکه کتاب

 

فقط برای سی ثانیه چشمان خود را ببندیم، شاید کمی احساس کنیم کوری چه دردی است،
و بیاندیشیم آیا ما آن طور که تصور می‌کنیم بینا هستیم؟!

✍ #ژوزه_ساراماگو
کوری

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک