📚 یک تکه کتاب

📚 یک تکه کتاب

ما در زندگی، همه تنگاتنگ هم افتاده‌ایم…
فکر می‌کنم هنر اصلی، هنر فاصله ها باشد. زیاد نزدیک به هم، می‌سوزیم.
زیاد دور از هم، یخ می‌زنیم…

✍ #کریستین_بوبن
دیوانه وار

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک