📚 یک تکه کتاب

 

زندگی واقعا بسیار ساده است!

از هر دست بدهیم، از همان دست می‌گیریم!

هرطوری که درباره‌ی خود بیندیشیم،

برایمان به واقعیت مبدل می‌شود…

من معتقدم که هرکسی از جمله من،

مسئول همه اتفاقات خوب

و یا بد در زندگیش است…!

✍ #لوییز_هی

شفای زندگی

 

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک