در جلسه ای با حضور عضو شورای اسلامی شهر کرج، شاخص های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خط ۴ حصار احصاء شد

با ارائه گزارشی از طرح مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامون مولفه های توسعه خط ۴ حصار، موضوعات متعدد در مورد بهسازی و استاندارد سازی این محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

با ارائه گزارشی از طرح مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامون مولفه های توسعه خط ۴ حصار، موضوعات متعدد در مورد بهسازی و استاندارد سازی این محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پستچی نیوز و به نقل از امور ارتباطات و بین الملل منطقه ۱۱ شهرداری کرج، در جلسه ای که با هدف احصاء شاخص های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خط ۴ حصار تشکیل شد، با ارائه گزارشی از طرح مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامون مولفه های توسعه خط ۴ حصار، موضوعات متعدد در مورد بهسازی و استاندارد سازی این محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه با حضور احد رسولی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، مدیر و معاونان منطقه ۱۱ شهرداری کرج، رئیس و کارشناسان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج، کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج، مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، کارشناسان و مشاوران شورای اسلامی شهر کرج و گروهی از معتمدین محله حصار در دفتر تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده حصار برگزار شد.

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک