? یک تکه کتاب / نادر ابراهیمی

غم چیزى نیست که خودش با پاى خودش خانه ى روحت را ترک کند….!

کد خبر : 10654
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
? یک تکه کتاب / نادر ابراهیمی

 

روح کوچکت را وانسپار به غم! تاب ندارد.

ویران می‌شود و زیان میکنى، پیوسته گریستن که دردى را دوا نمیکند.

حرمت اشک را دستِ کم ، نگه دار! این سیلاب بى‌هواى گلالود نیست، عصاره‌ى روح است.

غم چیزى نیست که خودش با پاى خودش خانه ى روحت را ترک کند….!

بتارانش،

بتارانش…

✍️ #نادر_ابراهیمى

 آتش بدون دود